เดือน: พฤศจิกายน 2019

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่ ๖)

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเก …

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่ ๖) Read More »

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุม Sports Medicine สัญจร ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเก …

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุม Sports Medicine สัญจร ประจำปี ๒๕๖๒ Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กร …

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ Read More »

นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต บรรยายความรู้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

บรรยายความรู้ให้ผู้สูงอายุ รพ.ฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญการปฏิบัติงานของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำขวัญการปฏิบัติงานของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประ …

ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญการปฏิบัติงานของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Read More »

นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภาก …

นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ Read More »