กองสุขภาพจิต

กองสุขภาพจิต

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การ Audit เวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วยนอก”

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานของทีมสุขภาพจิต (MCATT) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต บรรยายความรู้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

บรรยายความรู้ให้ผู้สูงอายุ รพ.ฯ