ผู้บังคับบัญชา

ข่าวสารกิจกรรมผู้บังคับบัญชา

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารคุณภาพ รพ.ฯ ทีมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมสำรวจหน้างานฝึกถามตอบและนำเสนอระบบงานสำคัญ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน HA

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ข้าราชที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้”

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบอาหารกล่อง S&P จำนวน 260 กล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ 27 สิงหาคม 2564

คุณ สุภาวดี สิทธินันท์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ในนามชมรมภริยานาวิกโยธิน ได้กรุณามอบก๋วยเตี๋ยว จำนวน 200 ถุง และข้าวหลาม จำนวน 200 กระบอก ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อคนไข้ด้วย

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแ …

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อคนไข้ด้วย Read More »

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับสมาคมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ( LA : Laboratory Accreditation)

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบันทึกข้อมูลอุบัติการณ์ในโปรแกรม RM online