ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ฯ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทรภ. ๑ (อ่าวไทยตอนบน)

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทรภ.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย เข้าตรวจสอบ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล EMS ทะเบียนสมอ 47153 และรถพยาบาล Refer ทะเบียนสมอ 47152 เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 100%