กองนาวิกเวชกิจ

กองนาวิกเวชกิจ

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) ประจำปี งป.๖๔

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกทบทวนกำลังพล นสร.กร. เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ให้กับข้าราชการ ทรภ.๑

เกิดเหตุเรือประมง ก.สิริกุล 1 มีน้ำรั่วเข้าเรือจำนวนมากเรือกำลังจะจม บนเรือมีลูกเรือจำนวน 8 คน อยู่กลางทะเล… ทรภ.1 จัดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางทะเล

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทรภ.1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย เข้าตรวจสอบ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถพยาบาล EMS ทะเบียนสมอ 47153 และรถพยาบาล Refer ทะเบียนสมอ 47152 เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 100%

กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการทบทวนการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support)และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ ทุกนาย มีขีดความสามารถในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic life support)และการใช้เครื่อง AED