หน่วยขึ้นตรง

ข่าวสารกิจกรรมหน่วยขึ้นตรง

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) ประจำปี งป.๖๔

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกทบทวนกำลังพล นสร.กร. เพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ให้กับข้าราชการ ทรภ.๑

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ รับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 20 แกลลอน จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การ Audit เวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วยนอก”

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนการเตรียมความพร้อม รับทหารใหม่ ทร. การคัดกรอง หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัด 1รุ่นปี64

ขอเชิญข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี เวชศาสตร์ใต้น้ำ-การบิน รพ.ฯ โดยลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ จำกัด วันละ 30 ท่าน เริ่ม 21 มิ.ย.64 นี้ เป็นต้นไป

ประกาศ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการจัดสรรวัคซีน สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ”หมอพร้อม” และระบบลงทะเบียนที่ รพ.ฯ เฉพาะวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น ขอให้ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้มารับบริการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย