โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
ฐานทัพเรือสัตหีบ

เป็นโรงพยาบาลสนับสนุนปฏิบัติการ
ทางทหารภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัย

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สอบสวนโรค/ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (Swab) Case พลทหาร สังกัด กอง สน.กร. ยืนยันติดเชื้อ COVID -19 1 ราย
กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการคัดกรอง /สอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ covid -19 ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ
กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลของ รพ.ฯ
เเผนกทดสอบเเละพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลโรงพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปี 2564
กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการทบทวนการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support)และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ ทุกนาย มีขีดความสามารถในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(Basic life support)และการใช้เครื่อง AED
แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังจากการกักตัว 14 วัน ให้กับทหารกองร้อยเฝ้าระวัง ณ ศูนย์การฝึก นย.
กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมคัดกรองและสอบสวนโรค เก็บตัวอย่าง ทหารใหม่ ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ร่วมกับ​ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับข้าราชการของ ร.ล.ภูมิพล กองเรือยุทธกร ​ จำนวน ​144 นาย​
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ประจำปี 2563
แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมคัดกรองและสอบสวนโรค ทหารใหม่ผลัด 2/63 ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่าง 1-2 พ.ย.63
กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยากำจัดแมลงสาบในเรือหลวง ณ ท่าเรือแหลมเทียน,ท่าเรือจุกเสม็ด และอู่ราชนาวีมหิดล
กองการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563
กองทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563” ให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนกแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองเวชบริภัณฑ์​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ​ ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือหลวง​ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก​ และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน​ที่จบใหม่ สังกัด​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ​
แผนกอาชีวเวชศาสตร์ กองเวชกรรมป้องกัน​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ อบรมให้ความรู้เรื่องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่​ จนท.กำลังพล กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
โครงการพัฒนาการตรวจสุขภาพนักเรือดำน้ำ ซึ่งจัดโดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
การตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน แบบปกติใหม่ New Normal
น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำทีมเวชกรรมป้องกัน รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทร. พื้นที่สัตหีบ ก่อนเปิดภาคเรียน
ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะฯ เยี่ยมหน่วยเรือ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19
น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะฯ เยี่ยมหน่วยเรือ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 และหาแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อของกำลังพลหน่วยเรือพื้นที่สัตหีบ เมือวันที่ 20 พ.ค.63
น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดชุดคัดกรอง สนับสนุนการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ คัดกรองกำลังพล ทร. และ ทบ. สหรัฐอเมริกา ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมภูมิ พื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 18,000 บาท จาก พลเรือตรี สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์
10 มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 ของ ศบค.
พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระอนุสาวรีย์​พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ​ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)​ ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน​ ศาลเทพารักษ์​ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ​ เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล​
พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์ ที่เข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ เป็นว่าที่ เรือตรี จำนวน 1 นาย และ นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านเดิม ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้ น.อ.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่
รงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีรายงานตนเองของ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล ต่อ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับฟังนโยบายผู้อำนายการโรงพยาบาล
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดีกับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้า รับตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

ข่าวสารกิจกรรมผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวง…

อ่านต่อ

นาวาเอก​ ธิติพันธ์​ รื่นระวัฒน์​ ผอ.สทร.​5​ สัตหีบ​ เข้าพบ พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเรียนปรึกษาประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร​ของโรงพยาบาล​

นาวาเอก​ ธิติพันธ์​ รื่นระวัฒน์​ ผอ.สทร.​5​ สัตหีบ​ เข้าพบ พลเรือตรี​ …

อ่านต่อ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ You Can CPR ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ภายใต้ค่านิยมองค์กร ABK Knowledge sharing ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใหม่ และ ครอบครัวข้าราชการ/ลูกจ้างที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรื…

อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมหน่วยขึ้นตรง

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบ Mask จำนวน 1,250 กล่อง,อโรม่า จำนวน 45 ขวด และ แอลกอฮอล์ จำนวน 100 ขวด จาก คุณพรรณนี อนันตประยูร และครอบครัว

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต ร … …

อ่านต่อ

ชุมชนบ้านพัก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนที่พักอาศัย

ชุมชนบ้านพัก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย คณะกรรมการ…

อ่านต่อ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ You Can CPR ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ภายใต้ค่านิยมองค์กร ABK Knowledge sharing ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใหม่ และ ครอบครัวข้าราชการ/ลูกจ้างที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานท…

อ่านต่อ

ข่าวสารการฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศ ด้วย รพ.ฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 1 Sinovac สำหรับผู้ที่จองในระบบหมอพร้อม ในวันที่ 8 และ 13 ก.ย.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ขอให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ย.64 เวลา 11.00 – 15.30 น.

อ่านต่อ

ประกาศเลื่อนการรับวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 ของผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม ในวันที่ 8 และ 13 ก.ย.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง ขอให้ท่านรอประกาศยืนยันการมารับวัคซีนจาก รพ.ฯ FB: ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ FB: โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ FB: สัตหีบเจ้าเอย และติดตามการแจ้งเตือนการเลื่อนนัด หรือการยืนยันการนัดจากระบบหมอพร้อม

อ่านต่อ

นโยบายผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

การบริการ

งานคุณภาพ

เฉพาะข้าราชการ

028409
Users Today : 28
This Month : 1292
This Year : 16311
Total Users : 28409
Total views : 42391